Darināsim latviskus rokdarbus

rokdarbi

Sievietes darinātos rokdarbus un audumus visas kultūras tautas lieto savu mājokļu izdaiļošanai, jo tie telpas padara mājīgas un siltas. Ir ļoti svarīgi savu mājokli padarīt patīkamu, jo tikai tad cilvēku var saistīt vairāk pie mājas dzīves. Kurš gan labprāt uzturas mājoklī, kas viņam nav tīkams.

Ja mājoklis ir auksts un nemīlīgs, cilvēks no tā vairās un kļūst lielākā vai mazākā mērā par klaidoni, lai cik skarbi tas skanētu.

Rokdarbu darināšana

Rokdarbiem ir arī audzinoša nozīme! Patiesi! Tos darinot meitenes attīsta gaumi, pierod pie kārtības un akurātības. Tādēļ mājturības stundās skolotājas vienmēr māca dažādus rokdarbus. Tiek apgūtas dažādas tehnikas un dizaini, lai pašu darinātie darbi būtu skaisti un neatkārtojami.

Pašai rokdarbu darinātājai ir jāprot atrast labi paraugi, pēc kuriem strādāt. Rokdarbu darināšana ir īstena māksla un lai to pildītu ir jābūt labai gaumes izjūtai. Tikai tad apkārtējie novērtēs centienus un darba rezultātus.

Rokdarbi mājas izdaiļošanai

Gribas jau teikt, ka šeit var būt runa tikai par latviskiem rokdarbiem. Paliksim taču uzticīgi savai valstij un tās dažādajiem, skaistajiem simboliem, kas nupat tiek izmantoti visur – apģērbos, šallēs un cepurēs, auto numuru turētājos utt.

Kā mēs cienām savu valodu, dziesmas, dejas, tāda pat cienība mums jāparāda arī pret saviem simboliem – kā to izdarīt? Darinot latviskus rokdarbus.

Ja citas tautas var lepoties ar senās kultūras pieminekļiem – celtnēm, mākslas darbiem, mūziku un zinātnieku izgudrojumiem, tad mums, latviešiem, tāds piemineklis ir mūsu tautas māksla, pie kuras pieder arī rokdarbi. Senajai latvietei būtu pilnas tiesības mums cirst sejā pamatīgu pliķi, ja mēs laistu zudumā šo vērtīgo tautas mākslu, ja mēs aizmirstu un noniecinātu to darbu, ko viņa gadu simtiem ilgi pie vājas skalu gaismas izveidojusi, likdama rakstu pie raksta, pavedienu pie pavediena.

Glabāsim savu kultūru

Visām latviešu sievietēm būtu jārāda, jāglabā, jāciena mūsu īpatnējā kultūra, jo katra sieviete visos laikos izrādījusies teicama kultūras vērtību krājēja un sargātāja. Un kad kāda mājasmāte savu dzīvokli izdaiļos ar latviešu rokdarbiem, tad viņa jau būs pievienojusies tam pulkam, kam mīļa latviešu māja un tuva latviskā kultūra.

K.Ulmanis ir teicis šādus vārdus, kas lieliski atbilst tēmai: “Paļausimies tikai paši uz sevi, neiedomāsimies, ka kaut kur kāds gribētu mums ko dot, neko par to neprasīdams.”

Aizmirstās vērtības

Ir viegli pasūtīt ziedus. Ziedu piegāde līdz nama durvīm. Pasūtīt ziedus, nevis saplūkt pašai pļavā. Pasūtīt ziedus uz mājām, nevis pašai izaudzēt savā dārzā… Vērtības ar laikiem mainās. Bet sargāsim savu kultūru, neaizmirsīsim par to. Latvieši darina, paši audzē un sēj. Tad kāpēc mēs vairs to nedarām?