Drošība mājās – par ko nepieciešams padomāt

blurred-background-cellphone-coffee-842554

 

Drošība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām. Tieši no šī aspekta arī mēs ikviens izdarām savas izvēles un plānojam dzīvi, lai justos drošībā paši un sniegtu drošību saviem tuvākajiem, savam īpašumam. Drošs mājoklis ir viens no lielajiem punktiem, ko gribam dzīvē sasniegt. 

Lai mājoklis būtu drošs, saimniekam jādomā par dažādiem sava īpašuma drošības aspektiem. 

Elektrodrošība

Viens no biežiem nelaimju cēloņiem ēkās ir tieši nepilnības elektrosistēmā, tāpēc ikvienam saimniekam būtu jāpārliecinās, ka viņa mājā ar elektrosistēmu viss ir kārtībā. Ja tiek veikts remonts, atjaunota vecāka māja, tad labāk ievilkt arī jaunas elektrokomunikācijas, kas ļaus droši lietot elektroierīces mājā, nebaidoties, ka infrastruktūra var neizturēt slodzi.

Visus darbus, kas saistīti ar elektrību, noteikti jāuztic tikai profesionālim, kurš specializējies šādu darbu veikšanā. Pašdarbība šajā jomā var slikti beigties un noteikti samazināt drošības līmeni ēkā.

Ugunsdrošība

Elektrodrošība ir arī cieši saistīta ar ugunsdrošību. Arī par to jādomā visos iespējamajos aspektos. Vispirms jau viss, kas attiecas uz ēkas apkures jautājumiem. Apkures iekārtām jābūt darba kārtībā un tās jāekspluatē atbilstoši ražotāja norādēm. Tāpat ik gadu ir jātīra dūmvadi. Jāpārliecinās, ka apkures iekārtu tuvumā neatrodas viegli uzliesmojoši materiāli. 

Ugunsdrošība ir jāievēro visā ēkā. Jāatceras, ka nedrīkst bez uzraudzības atstāt atklātu liesmu virtuvē vai jebkurā citā telpā, piemēram, svecītes. Ģimenes locekļiem jāatgādina par ugunsdrošības nosacījumiem un to nopietnību, it īpaši bērniem.

Jāatgādina, ka no nākamā gada sākuma mājokļos obligāti jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, lai spētu laikus reaģēt ugunsnelaimes situācijā un izglābtu savu un ģimenes locekļu dzīvības. Dūmu detektorus var iegādāties ikvienā saimniecības preču un būvmateriālu veikalā.

Aizsardzība pret zagļiem

Protams, drošību apdraud ne tikai tas, kas notiek mājā iekšā, bet draudi var būt arī no ārpuses. Tāpēc ir jādomā, kā īpašumu padarīt drošu pret nepiederošām personām, kam ir krimināli nolūki. Vispirms jau jāsāk ar to, ka vislabāk īpašumu ieskaut ar kvalitatīvu žogu un vārtiem. Tālāk jāpārliecinās, ka visas ieejas ēkā ir kvalitatīvas un nav viegli atveramas. Tas attiecas ne tikai uz durvīm, bet arī logiem. 

Objekts, kam vērts pievērst uzmanību, ir garāžas vārti. Ja garāža ir savienota ar dzīvojamo ēku, tad šis var kļūt par vājo punktu drošības sistēmā. Ja garāžas vārti ir viegli atverami, tad noziedznieks tos var izmantot ne tikai, lai apzagtu garāžu, kur var būt vērtīgas mantas, bet arī tam, lai iekļūtu ēkā un nodarītu vēl lielākus zaudējumus un apdraudētu mājinieku drošību. Tāpēc jāuzstāda izturīgi un droši garāžas vārti.

Signalizācija un novērošana

Ja īpašuma ir liels, vērtīgs, ja tajā atrodas dārgas mantas, tad noteikti ir vērts domāt par īpašuma apsargāšanu ar signalizācijas un pat novērošanas kameru palīdzību. Piesaistot uzticamu apsardzes firmu, var ievērojami palielināt drošību īpašumā. Protams, tie ir papildu izdevumi, bet tie atmaksāsies, jo atturēs noziedzniekus no domas iekļūt īpašumā. Viņi parasti izvēlas viegli pieejamus objektus, kuru īpašnieki paši nav parūpējušies par nepieciešamajiem drošības aspektiem.

Kvalitatīva un droša būve

Protams, ka drošības aspektā jāskatās arī visa ēka kopumā. Kad un kā tā ir celta, kādi materiāli izmantoti, vai projekts ir drošs, saskaņots, vai materiāli ir sertificēti utt. Celtniecību un remontdarbus vienmēr labāk uzticēt profesionāļiem, kuri savā darbā ievēros visus vajadzīgos drošības un kvalitātes standartus. Ir taču gadījies dzirdēt par to, ka izceļas ugunsgrēks jaunbūvē vai remontētā ēkā, kur darbi tiek veikti pašus spēkiem, kaut kas nav kārtībā ar ugunsdrošību, tiek izmantoti neatbilstoši materiāli, kas aizdegas utt. Lai no tādiem gadījumiem izvairītos, labāk darbus uzticēt zinošiem cilvēkiem, kuri uzņemsies atbildību par savu darbu.