Radoša profesija un savs uzņēmums — izaicinājums

bankas pakalpojums pārkreditācija

Bieži vien dzīvē pierādās tas, ka radošo profesiju pārstāvji — mākslinieki, mūziķi, dizaineri, rakstnieki — praktiskās dzīves jautājumos ir vājāki. Viņu domu lidojums liek aizmirst par ieplānoto, kavēt maksājumu, nespēt atrisināt kādas saimnieciskas, praktiskas un finansiālas lietas. Radošie cilvēki vairāk ir spontāni, mazāk rēķina un plāno. Bet tās ir svarīgas lietas, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Tāpēc parasti šādiem radošiem cilvēkiem līdzās ir kāds, kurš ir daudz piezemētāks. Uz viņu tad mākslinieciskā personība arī paļaujas.

Tomēr nevar jau visus mērīt pēc viena mērā. Skaidrs, ka ne visi radošie cilvēki un mākslinieki ir tādi kā šajā aprakstā. Kādam varbūt vienlīdz labi strādā abas smadzeņu puslodes, dodot iespēju būt gan radošam, gan pragmatiskam un saimnieciskam. Tādi cilvēki ir īsts dārgums.

Māksliniekam jāorientējas birokrātijā

Lai radošo profesiju pārstāvji varētu oficiāli darboties, strādāt, iekrāt sev sociālo nodrošinājumu, viņiem jākļūst par darba ņēmējiem vai arī pašiem sev par darba devējiem. Tas nozīmē, ka jāiegūst pašnodarbinātā statuss vai arī jādibina savs uzņēmums.

Un šo pēdējo variantu izvēlas arvien biežāk, jo tādā veidā radošie cilvēki daudz vairāk var pašnoteikties, darīt tieši to, ko un kā vēlas.

Tomēr sava uzņēmuma dibināšana un vadīšana, kā arī reizē radošs darbs nav nekāds nieka izaicinājums. Jo zināms, ka birokrātija ātri var noplicināt radošo garu. Tāpēc vajadzīga diezgan liela disciplīna, lai neļautu savam radošajam garam noslīkt birokrātijas tumšajos ūdeņos. Uzņēmuma dibināšanas un pārvaldības process nav nekas neiespējams, tomēr jāiet soli pa solītim.

Nodokļu jautājumos atlaižu nav — jāmaksā visiem

Kļūt par pašnodarbinātajiem vai veidot savus uzņēmumus radošie cilvēki izvēlas arvien vairāk arī tāpēc, ka lēnām sāk sakārtoties valsts pārvaldības lietas nodokļu jautājumos. Process gan ir sāpīgs, nepatīkams un varbūt rezēm arī šķiet absurds, tomēr doma, ka ikvienam ir jāmaksā nodokļi un jāuzkrāj sociālais drošības spilvens, ir skaidra. Agrāk radošo profesiju pārstāvjiem šajā sakrā bija tāda skaidri nedefinēta pozīcija, kas bija neizdevīga gan viņiem pašiem, gan arī valstij. Palēnām šie jautājumi sāk sakārtoties.

Un arī mākslas jomu pārstāvji var daudz skaidrāk veidot nodokļu attiecības ar valsti, iegūt atbilstošu nodokļu maksātāja statusu, kuram ir arī savas tiesības.

Naudas jautājumos vajadzīga apdomība

Finanses ir viena nopietna riska zona, kur radošo profesiju uzņēmumiem ir iespējas iekulties nepatikšanās. Lai tā nenotiktu, jau no pirmās dienas jāatrod veids, kā finanšu jautājumus turēt stingrā pārraudzībā. Ik pa laikam taču dzirdam gadījumus, kad mākslinieki, kuri atvēruši veikalus vai uzsākuši savu ražošanas līniju vai vēl kaut ko citu, tomēr cieš biznesā neveiksmi. Bet pēc tam paliek ne tikai vilšanās sajūta, bet bieži vien arī parādi, kas nemaz nav tik patīkama lieta.

Risinājums — pārkreditācija

Ja vēl uzņēmums darbojas, ir potenciāls attīstīties un gūt panākumus, tad riskantie finanšu jautājumi jārisina jau laikus, negaidot, kad situācija samilzīs. Nav retums, kad uzņēmuma dibināšanai un attīstībai tiek ņemti kredīti. Ja situācija neattīstās tā, kā plānots, tad tieši kredītu joma ir ļoti riskanta, jo tie jāmaksā vienalga. Noderīgs risinājumss jau laikus var būt pārkreditācija.

Tādā veidā var iegūt jaunus aizdevuma noteikumus, citus termiņus un arī mazākus maksājumus, kas var ļaut uzņēmumam atgūt stabilitāti. Pārkreditācija attiecas uz visa veida kredītiem — ātrajiem kredītiem, hipotekāro kredītu, patēriņa kredītu. Lai uzzinātu, kādas iespējas un ieguvumus sniedz pārkreditācija tieši konkrētajā situācijā, nepieciešama konsultācija pie potenciālā pārkreditētāja.

Bet daudziem tas viss izdodas, redzam taču arī labus piemērus, kad mūziķi, rakstnieki, gleznotāji, aktieri un citi radošie cilvēki darbojas biznesā un veiksmīgi žonglē ar visām bumbiņām, saglabājot līdzsvaru un gūstot panākumus.